A maioría dos economistas galegos percibe un estancamento da economía

Un estudo do Consello de Economistas reflicte que son os parados e os asalariados do sector público quen peor perciben a economía 

.
photo_camera .

O 46,7% dos economistas galegos opina que "non existen indicios de desaceleración, pero tampouco de crecemento significativo" e o 31,9% estima que as cifras achegan unha tendencia "relevante de desaceleración", segundo un estudo do Consello Galego de Economistas.

Tan só o 10,2% móstrase optimista respecto ao futuro. A provincia de Lugo, cun 57%, opta pola tendencia negativa, mentres que os economistas da Coruña rebaixan a percepción crítica até o 17,8%.

Os datos despréndense dos resultados do Barómetro de Economía correspondente ao segundo semestre de 2018, realizado polo Consello de Economistas, órgano que aglutina aos colexios de economistas do catro provincias.

Son os parados e os asalariados do sector público quen perciben a economía de maneira máis negativa; en tanto que por sectores, son os traballadores da industria (71,8%) e os empregados de servizos (79,4%) nos que se centra o "desánimo económico", apunta.

Os economistas consideran –nun 56,9% que a economía está igual que o ano anterior, o 25% afirma que está peor e o 18% asegura que mellorou.

Son os colexiados que traballan no sector da construción os que se mostran máis optimistas sobre a evolución económica, mentres que os que operan na industria (66,6%) e servizos (64,7%) opinan que está estancada.

Por último, os colexiados da Coruña consideran que a situación económica da provincia está por encima da media de Galicia e de España.

NON AO ENCARECEMENTO DO DIÉSEL

A taxa impositiva ao combustible diésel foi un dos temas suscitados na presente análise da situación económica e congregou o rexeitamento maioritario do colectivo profesional. 
Así, o 47,1% dos entrevistados mostrouse en contra da aplicación do imposto que valora como prexudicial "nestes momentos de recuperación económica".

Pola contra, o 31% dos consultados cre que é necesaria a súa aplicación, pero "a un ritmo menor", e o 14,6% móstrase absolutamente de acordo coa súa aplicación. 

Son os colexiados pertencentes ao sector da construción quen en maior porcentaxe (72,7%) mostran o seu rexeitamento e acompáñanlles na posición negativa, máis do 50%, os xubilados, parados e empresarios.

Por último, os colexiados de Ourense, Lugo e Pontevedra son maioritarios no rexeitamento á medida.

MELLORA DA MAN DE OBRA CUALIFICADA

Os resultados analizados indican unha mellora perceptible das asociacións empresariais no recrutamento de traballadores cualificados, que no anterior Barómetro revelouse como un dos principais problemas para a expansión das empresas no mercado.

De modo concreto, o 44% dos colexiados entrevistados opinan que "nalgúns sectores existe déficit de man de obra, pero non é relevante".

Con todo, un terzo dos requiridos sostén "que hai unha carencia absoluta" e un 19% observa que non existen dificultades de recrutamento "en ningún sector".

Por distribución xeográfica, son os colexiados de Lugo, na súa maioría, os que opinan que a carencia é absoluta en determinados sectores, que non precisan; en tanto que se mostran de acordo co problema un terzo dos entrevistados de Pontevedra e Ourense.

O PARO E A DIMENSIÓN EMPRESARIAL

Para os profesionais, o paro (42%) e a dimensión das empresas galegas (42%) ocupan os lugares prioritarios dos problemas da economía. O terceiro lugar ocúpao o déficit de infraestruturas, cun 35% dos entrevistados. Este problema é especialmente perentorio para os colexiados de Lugo (55%).

Do mesmo xeito que noutros Barómetros, a mellora do sistema educativo (8,5 sobre 10), seguido da creación de novos nichos de emprego (7,9 sobre 10) ou a captación de investimento estranxeiro (7,7 sobre 10) son as opcións máis valoradas para fomentar o emprego e lograr un reforzamento do tecido empresarial de Galicia.

Comentarios