lunes. 23.05.2022 |
El tiempo
lunes. 23.05.2022
El tiempo

As xubiladas galegas son "as peor pagadas" de España

Una pareja de jubilados
Unha parella de xubilados

Reciben uns 140 euros menos que a media nacional

As xubiladas galegas son "as máis pobres de España", ao percibir unha pensión media de 718,20 euros ao mes, segundo asegura a Unión Sindical Obreira (USO) a partir dun informe elaborado polo seu gabinete de estudos. 

O documento, denominado 'Situación das mulleres durante a súa vida laboral e xubilación', reflicte, asegura o USO nun comunicado, que as xubiladas de Galicia cobran ao redor de 40 euros menos que as de Murcia, as segundas na lista de peor "pagas". A diferenza con respecto aos homes galegos é de 411 euros menos para elas. 

En canto á media nacional, as pensións das mulleres de Galicia son, de media, 140 euros menores. Ademais, as madrileñas, as "mellor pagadas" de España, cobran por encima de 300 euros máis. 

A secretaria de Comunicación e Estudos sindicais do USO, Laura Estévez, expón que estas diferenzas son "unha consecuencia lóxica de dous factores: por unha banda, os salarios baxísimos de Galicia, especialmente para as mulleres; e por outro, as xornadas parciais, onde elas cuadriplican aos homes. A menos horas cotizadas e peor remuneradas, menor pensión". 

Así mesmo, para Estévez, os datos extraídos do informe do USO rexeitan a existencia dunha única brecha, senón que hai "múltiples brechas de xénero ás que aínda se enfronta a muller no mundo do traballo". 

"As xornadas parciais, por exemplo, están intimamente relacionadas co rol de coidadora, tanto de fillos como de maiores, o que as obriga a aceptar xornadas de menos horas", apostila a secretaria, quen tamén destaca que "o 23,5% das galegas ocupadas traballa a xornada parcial", mentres que só fan o mesmo "o 6,7% dos homes". 

SALARIOS INFERIORES. Por outra banda, o informe do USO tamén fai referencia aos salarios das mulleres. E neste apartado, Laura Estévez asegura que "unha galega cobra 2,02 euros por hora menos de media que un home". 

"As galegas son as terceiras que menos cobran -en España- por hora no mellor dos supostos, que é o emprego estable. Con 12,96 euros por hora, só está por detrás de Canarias e Murcia. Os homes perciben 2,36 euros máis", explica a secretaria de Comunicación e Estudos sindicais do USO. 

En brecha salarial, as mulleres galegas están "en liña coa media nacional", xa que no conxunto estatal perciben 2,17 euros menos por hora que os homes.

Para UXT-Galicia, o "escrito presentado no xulgado de modo conxunto supón un primeiro paso, ao recoñecerse ambas as partes como interlocutoras válidas para retomar o camiño cara ao diálogo, que nunca debeu romper".

As xubiladas galegas son "as peor pagadas" de España
Comentarios