jueves. 20.01.2022 |
El tiempo
jueves. 20.01.2022
El tiempo

Chega a fase 2 coas visitas en residencias, o baño na praia, a reapertura dos cines...

Una joven salta en una playa
Unha moza salta nun areal.
A celebración de vodas e velorios aumentan o seu aforamento, tamén se flexibilizan as normas para os paseos e o deporte non profesional 

As catro provincias galegas entran na fase 2 do plan de desescalada do Goberno a partir deste luns, o que significa que as medidas restritivas son cada vez menores e a cidadanía camiña cara á nova normalidade paulatinamiente con máis liberdades. 

Un dos principais pasos que dá Galicia cara a este novo escenario ten que ver coas residencias de maiores. Aínda que a intención da Xunta era reabrir o seu réxime de visitas xa a semana pasada, non será até este luns cando poderán facelo, aínda que só aquelas que leven 15 días sen ningún caso de COVID-19, se están situadas en municipios con baixo índice de contaxios e se contan cun informe favorable da área sanitaria. 

Así, os centros que cumpran estas condicións poderán retomar as visitas dos familiares, de acordo cun protocolo de reactivación en tres etapas elaborado polo Servizo Galego de Saúde (Sergas). De acordo co documento, a maioría de centros entrarán na fase 1 deste plan, aínda que os máis pequenos e catalogados como 'fogares residenciais' e 'vivendas comunitarias' poderán acceder directamente á fase 2 este luns. 

Para aquelas residencias que entren na primeira etapa, as visitas deberán ser semanais, con cita previa e só poderá facela un familiar de referencia, que non deberá presentar síntomas e terá que levar máscara e cumprir o distanciamento social. 
Ademais, o persoal dos centros xa poderán organizar actividades en grupos de até 10 persoas en interiores e de até cinco exteriores, a unha distancia máxima dun quilómetro do recinto. 

Para instalacións sociais máis pequenas, que poden pasar directamente á etapa 2 do plan do Sergas este luns, os familiares poderán realizar a visita dúas veces á semana e, xunto ás medidas xa incluídas na primeira etapa, permitirase que os usuarios 'válidos' poidan realizar saídas á farmacia e ao banco á primeira hora da mañá evitando aglomeracións. 

FLEXIBILIZACIÓN DE PASEOS. En canto aos paseos, que xa serán sen horarios en toda Galicia, a orde publicada este sábado no BOE recolle que en fase 2 poderán realizarse en grupos de até 15 persoas. Ademais, os menores de 14 anos poderán saír acompañados de dous adultos en lugar dun, tal e como estaba establecido até agora. 

Con respecto ao deporte non profesional que non requira contacto físico, poderá realizarse en grupo de 06,00 a 23,00 horas, fóra da franxa que corresponde aos maiores de 70 anos, de 10,00 a 12,00 horas e de 19,00 a 20,00 horas. 

PRAIAS E PISCINAS. Pola súa banda, as piscinas recreativas poderán abrir cun aforamento do 30 por cento, sempre que sexa posible respectar a distancia de seguridade de dous metros entre usuarios. O mesmo ocorre co tránsito, permanencia e baño nas praias. 

Para poder acceder á piscina requirirase a concertación de cita previa coa entidade xestora da instalación. Organizaranse horarios por quendas, fóra dos cales non se poderá permanecer na instalación. 

A Orde do Ministerio de Sanidade tamén recolle que previamente á apertura, deberase levar a cabo a limpeza e desinfección das instalacións con especial atención aos espazos pechados (vestiarios ou baños). 

VELORIOS E VODAS. En canto aos velorios, a orde establece que en fase 2 poderán realizarse en todo tipo de instalacións, públicas ou privadas, cun límite máximo de 25 persoas en espazos ao aire libre ou 15 en espazos pechados, sexan ou non convivientes. 

A participación na comitiva para o enterramento ou despedida para cremación da persoa falecida restrínxese a un máximo de 25 persoas, entre familiares e achegados, ademais do ministro de culto ou persona asimilada da confesión respectiva para a práctica dos ritos funerarios de despedida do defunto. 

Por outra banda, a partir do luns tamén estará permitido celebrar vodas cun aforamento máximo de cen persoas en espazos ao aire libre ou de cincuenta persoas en espazos pechados e poderanse levar a cabo en todo tipo de instalacións, públicas ou privadas. 

ESPECTÁCULOS CULTURAIS. Na páxina de lecer, a entrada na fase 2 de toda Galicia posibilitará a reapertura de locais e establecementos destinados a actos e espectáculos culturais, como cinemas, teatros ou monumentos. Se se celebra en lugares pechados, o espectador deberá contar con asento preasignado e non poderá superarse un terzo do aforamento orixinal, nin reunir máis de cincuenta persoas. 

En caso de actividades ao aire libre, o público deberá permanecer sentado, gardando a distancia necesaria e non poderá superarse un terzo do aforamento orixinal nin reunir máis de 400 persoas. Ademais, recoméndase a venda 'online' ou telefónica da entrada. 

Tamén poderán retomarse as visitas a monumentos e outros equipamentos culturais, sempre que as visitas non superen o 30% do aforamento e cumprindo as medidas de hixiene e prevención, coa instalación de barreiras físicas para os traballadores e a colocación de carteis con normas e recomendacións. Naqueles lugares onde non se poida manter a distancia física, o acceso continuará restrinxido. 

Así mesmo, Sanidade establece que os inmobles deberán someterse de forma previa á reapertura a unha limpeza e desinfección, seguindo as normas recomendadas polo Instituto do Patrimonio Cultural de España (IPCE) para non pór en perigo os valores culturais. 

Mentres tanto, nas bibliotecas, ademais do préstamo de obras e as actividades de consulta en sala cun terzo do aforamento, poderase facer uso dos computadores e medios informáticos e permitirase o préstamo entre bibliotecas. Con todo, as salas infantís e as coleccións de libre acceso permanecerán pechadas. 

PERCORRIDOS OBRIGATORIOS EN MOSTEIROS OU CATEDRAIS. Nos recintos relixiosos con culto, como igrexas, colexiatas ou catedrais ou ocupados por comunidades relixiosas como mosteiros, abadías ou conventos, Sanidade recomenda establecer percorridos obrigatorios para separar circulacións. 

Se non fose posible garantir a distancia interpersoal de dous metros, esixirase o uso de máscaras aos visitantes ou se deberán establecer horarios diferenciados de visita. Os responsables dos inmobles permitirán unicamente as visitas individuais, ou de convivientes. 

No que respecta ás misas, permítese celebrar cun 50% do aforamento, usando máscara, asentos individuais ou ben mantendo a distancia nos bancos. Non se permitirá o uso de auga bendicida, o contacto persoal, nin a actuación de coros. Igualmente, limitarase o tempo das celebracións. 

No caso dos ritos musulmáns, deberán usar alfombras persoais e situarase o calzado nos lugares estipulados, embolsado e separado; e que as ablucións rituais (lavado de diferentes partes do corpo para purificarse antes da oración) deberán realizarse en casa.

AUTOESCOLAS E ACADEMIAS. Outros dos sectores que recuperarán a súa actividade presencial en Galicia son as autoescolas e academias, cun terzo do aforamento. No entanto, deberán priorizar as modalidades de formación a distancia e online. 

Nestes centros serán de aplicación as medidas de hixiene e prevención previstas para os establecementos e locais comerciais de carácter comerciante polo miúdo. 

No caso das clases prácticas de condución, será obrigatorio o uso de máscaras no vehículo de prácticas, tanto polo profesor como polo alumno. Tamén se deberá limpar e desinfectar o vehículo de prácticas antes e despois do seu uso por cada alumno, prestando especial atención aos elementos de uso común e o mando do vehículo, así como levar a cabo a súa ventilación posterior. 


 

Chega a fase 2 coas visitas en residencias, o baño na praia, a...
Comentarios