O Goberno eleva de 3 a 6 a perda de puntos por usar o móbil ao volante

Limítase a 30 km/hora a velocidade en vías dun só carril por sentido de circulación. Prohibe a circulación de vehículos de mobilidade persoal por vías interurbanas, travesías, beirarrúas e túneles urbanos
O ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska; a ministra portavoz e de Facenda, María Jesús Montero; e o ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, en rolda de prensa. EUROPA PRESS
photo_camera O ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska; a ministra portavoz e de Facenda, María Jesús Montero; e o ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, en rolda de prensa. EUROPA PRESS

O Consello de Ministros, na súa reunión deste martes, aprobou a proposta do Ministerio do Interior de aumentar de 3 a 6 os puntos a detraer por conducir suxeitando coas mans dispositivos de telefonía móvil e elevar de 3 a 4 os que se detraen por non usar o cinto de seguridade, os sistemas de retención infantil, o casco e outros elementos de protección. 

Ademais, incorpora explicitamente como causa de sanción o mal uso destes elementos (por exemplo, levar o casco de protección ou o cinto de seguridade sen abrochar). 

Segundo informou o ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska, na rolda de prensa posterior á reunión do Consello de Ministros, trátase unha das medidas incluídas nun paquete de reformas legais. En concreto, recóllense no anteproxecto de lei que reforma o Texto Refundido da Lei sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor e Seguridade Viaria respecto carné por puntos. 

Así, tipifícase como infracción grave "levar no vehículo" mecanismos de detección de radares ou cinemómetros, o que suporá a sanción de 500 euros e a perda de 3 puntos; e suprímese a posibilidade de que turismos e motocicletas poidan pasar en 20 quilómetros por hora (km/h) os límites de velocidade nas estradas convencionais cando adianten a outros vehículos. 

Noutra orde de cousas, inclúese a posibilidade de recuperar 2 puntos pola realización dos cursos de condución segura certificados pola Dirección Xeral de Tráfico. "Unha orde ministerial desenvolverá os requisitos necesarios e as condicións que deben cumprir", detallou a DXT. 

Ademais, a reforma unifica en dous anos o prazo que haberá de transcorrer sen cometer infraccións para recuperar o saldo inicial de puntos, período que agora varía en función da gravidade da infracción cometida. 

Respecto dos exames de conducir, inclúese unha nova infracción moi grave, cometer fraude utilizando dispositivos de intercomunicación non autorizados. A sanción será de 500 euros e penalización de 6 meses sen poder presentarse ao exame. 

Ao mesmo tempo, prevese o acceso 'online' ao rexistro de Condutores ás empresas de transporte de persoas e de mercancías para que poidan coñecer se o permiso de conducir dos seus traballadores está vixente ou non. Só se informará en vermello ou verde segundo se está vixente ou non. 

O Goberno indicou que o anteproxecto, que xa superou o trámite de consulta e información pública, foi tamén informado o Consello Superior de Tráfico, Seguridade Viaria e Mobilidade Sostible; a Oficina de Coordinación e Calidade Normativa; a Axencia Española de Protección de Datos, e o actual Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana. 

Tras a súa aprobación en primeira volta polo Consello de Ministros, o anteproxecto deberá agora ser informado os Ministerios de Facenda, Asuntos Económicos e Transformación Dixital, Traballo e Economía Social e Política Territorial e Función Pública.

NOVOS LÍMITES DE VELOCIDADE EN VÍAS URBANAS. Por outra banda, o Consello de Ministros aprobou un real decreto que modifica tanto o Regulamento Xeral Circulación como o Regulamento Xeral de Vehículos en materia de tráfico urbano. 

Desta forma redefínense os límites xerais de velocidade en vías urbanas (artigo 50) en función da súa distinta clasificación: nas vías que dispoñan de plataforma única de calzada e beirarrúa, o límite será de 20 km/h; nas vías dun único carril por sentido de circulación, 30 km/h; e nas vías de dúas ou máis carrís por sentido de circulación, seguirá sendo de 50 km/h. 

O Executivo informou de que estes límites non se aplicarán ata pasados seis meses da súa publicación no Boletín Oficial do Estado, para que os cidadáns os coñezan de forma adecuada e para que as administracións públicas dispoñan dun prazo suficiente para adaptar a sinalización.

REGÚLANSE OS PATINETES. O Real Decreto regula ademais os vehículos de mobilidade persoal (patinetes), definidos como vehículos dunha ou máis rodas dotados dunha única praza e propulsados exclusivamente por motores eléctricos que poden proporcionar ao vehículo unha velocidade máxima comprendida entre 6 e 25 km/h. 

Esta definición exclúe aos vehículos para persoas con mobilidade reducida, e leva que queda prohibida a súa circulación por beirarrúas e zonas peonís. Terán que cumprir as normas de circulación como o resto de vehículos –someterse a probas de alcoholemia, non utilizar auriculares, etc.– e queda tamén vedada a súa circulación en vías interurbanas, travesías, autoestradas e autovías que transcorran dentro de poboado nin en túneles urbanos. 

Para poder circular, deberán dispor do correspondente certificado de circulación que acredite que cumpren cos requisitos técnicos contemplados no manual de características que se aprobará mediante resolución do Director Xeral de Tráfico.

ACCESO AO PERMISO DE CONDUCCIÓN. En último lugar, o Consello de Ministros aprobou un real decreto que reforma o Regulamento Xeral de Condutores para incorporar, de xeito parcial, a Directiva (UE) 2018/645 do Parlamento Europeo e do Consello, de 18 de abril de 2018, relativa á cualificación inicial e a formación continua dos condutores de vehículos destinados ao transporte de mercancías ou de viaxeiros por estrada, e a Directiva 2006/126/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 20 de decembro, sobre o permiso de condución. 

Neste caso, redúcese de 21 a 18 anos a idade mínima exixible para conducir camións aprobando o Certificado de Aptitude Profesional (CAP) de 280 horas de duración; e a idade mínima para conducir autocares a 18 anos, pero só sen pasaxeiros e nun radio máximo de 50 km. Só será a partir dos 21 anos e co CAP de 280 horas cando poderán levar pasaxeiros. 

Ao mesmo tempo, amplíase de 3.500 kg a 4.250 kg o peso das furgonetas que se poden conducir en territorio nacional co permiso B para o transporte de mercancías, soamente cando o incremento da masa débase aos novos sistemas de propulsión. 

En relación coas probas de capacitación para obter o permiso de condución, especifícanse os equipos de protección obrigatorios que teñen que levar os aspirantes nas probas de destreza e de circulación para a obtención dos permisos de moto, e establécese a posibilidade de que, en determinados casos e previa valoración médica e mecánica individualizada, póidanse autorizar o acceso aos permisos de condución de camións e autobuses de persoas con problemas asociados ao sistema locomotor.

ENTRADAS EN VIGOR. O Goberno detallou que os cambios no Regulamento de Circulación e Vehículos entrarán en vigor o 2 de xaneiro de 2021. No entanto, a modificación das velocidades en zonas urbanas entrará en vigor aos seis meses da súa publicación no BOE. 

A obrigación de dispor de certificado para a circulación e a súa identificación, conforme ao establecido no Manual de características dos vehículos de mobilidade persoal, será de aplicación aos 24 meses da publicación do manual de características dos vehículos de mobilidade persoal no "Boletín Oficial do Estado", tal e como se establece na disposición transitoria única. 

Para rematar, as modificacións relativas ao Regulamento de Condutores entrarán en vigor ao día seguinte da publicación do Real Decreto no BOE. 

Comentarios