Así axudan as cidades galegas ao sector da hostalería

A maioría de grandes concellos galegos teñen exencións fiscais este ano e varios concellos estendéronas ata 2021 ►Ourense, Vigo e Pontevedra son os que menos recortes tributarios aprobaron; e Ferrol, Santiago e A Coruña, os que máis
Flores para escenificar la muerte de la hostelería, en una protesta organizada por el sector. KIKO DELGADO (EFE)
photo_camera Flores para escenificar a morte da hostalería, nunha protesta organizada polo sector. KIKO DELGADO (EFE)

En pleno peche da hostalería e co sector na rúa demandando máis axudas para a súa subsistencia, o repaso ás decisións dos Concellos en apoio a cafeterías, bares e restaurantes deixa en mellor lugar a Santiago, Ferrol e A Coruña e en peor situación a Vigo, Pontevedra e Ourense. Lugo mantense nun termo medio tanto en materia fiscal como en axudas directas. A maioría de concellos optaron por exencións tributarias. As axudas, nuns casos, están condicionadas á execución de melloras. Algúns optaron por subvencionar o consumo para estimular ao sector en canto abra. Estas son as medidas que, por agora, están aprobadas nas sete grandes cidades de Galicia.


1. Pontevedra

Durante o primeiro estado de alarma aprazouse o pago de taxas e impostos municipais.

Abriuse unha liña de subvencións de 1,2 millóns de euros e un máximo de 5.000 euros por beneficiario. Poden solicitar estas axudas traballadores autónomos, entidades da economía social e microempresas que empreguen a menos de 10 persoas e acrediten que non tiveron actividade durante o estado de alarma. A porcentaxe subvencionable poderá chegar ata o 70% do custo da actuación ou proxecto.

As obras susceptibles de apoio serán actuacións de dixitalización, melloras na accesibilidade exterior e interior, renovación, embelecemento, ornato dos locais, eficiencia enerxética, adquisición de mobiliario ou peches de protección de escaparates.

Ademais, creáronse axudas para atender as necesidades de persoas sen recursos como consecuencia da crise do coronavirus.


2. Vigo

Os establecementos de hostalería quedarán exentos, mentres dure a medida promovida pola Consellería de Sanidade, de pagar a taxa de recollida de residuos, a parte municipal do recibo da auga e a taxa de vaos comerciais.

Non hai, por agora, axudas directas a pesar de que o PP solicitou o destino de 10 millóns en apoio de 3.500 autónomos e pemes.

Os servizos sociais do Concello teñen liñas de axudas coas familias máis necesitadas.


3. Santiago

Exención da taxa de terrazas para os exercicios 2020-2021. O Concello destinará 3,5 millóns de euros ás axudas municipais para os sectores máis afectados, entre os que a hostalería será a máis beneficiada con practicamente dous millóns de euros.

Habilitaranse 1,6 millóns para contribuír ao pago de gastos correntes dos establecementos (aluguer, auga, luz, gastos sociais...) e outros 300.000 euros para un programa de bonos ao consumo no comercio.

Este consumo se gratificará con vales de desconto en quen pidan comida para levar nos establecementos que están abertos con ese servizo. Serán, en total, 1,9 millóns de euros, aos que se sumarán outro millón con destino expreso para o comercio e 600.000 euros de apoio ao mundo da cultura.


4. Ferrol

Redución do 20% do IBI aos negocios de hostalería, comercio, cultura e espectáculos durante o 2020. Tamén, a exención da taxa de terrazas ata o final do novo estado de alarma (en maio de 2021).

Bonificacións no Imposto de Actividades Económicas en función de parámetros como a contratación de traballadores, a implantación dunha nova empresa ou a ampliación dunha que xa teña sede no municipio.

Modificación da ordenanza fiscal xeneral, que se cambiará para posibilitar que, en situacións excepcionais, non sexa necesario modificar cada unha das outras ordenanzas para establecer cambios en taxas e impostos.


5. A Coruña

O Concello aprobou a exención das taxas de terrazas durante os exercicios do 2020 e o 2021.

Tamén quedarán exentos os establecementos hostaleiros do pago da taxa de recollida de lixos durante os tres meses do estado de alarma.

Ademais, activáronse bonos Presco: axudas directas aos consumidores que reciben descontos en comercio de proximidade, hostalería e cultura.


6. Lugo

O goberno local aprobou a exención da taxa de terrazas ata o 31 de xaneiro de 2021.

Ademais desta actuación nas taxas, o goberno local permitiu ocupar máis metros de vía pública aos negocios.

Recentemente atendeuse a demanda para poder cubrir as terrazas con haimas en zonas como Campo Castelo, A Milagrosa ou Augas Férreas, nas que hai espazo suficiente.


7. Ourense

O Concello ourensán habilitou unha liña dotada con ata cinco millóns de euros para estimular o consumo no comercio local e na hostalería durante o ano 2021 (dispoñible entre abril e xuño do 2021) co que se repartirá un bono de 50 euros a cada ourensán que só se poderá destinar a consumo en establecementos da cidade.


Gobernos provinciais. As Deputaciones descargan paquetes de financiamento aos concellos máis pequenos
As Deputaciones destinaron paquetes de axudas para pemes e autónomos afectados pola pandemia.

A Deputación da Coruña activou un fondo de financiamento de 25 millóns de euros para Concellos de menos de 50.000 habitantes dirixido a autónomos e micropymes. Ademais, aprobáronse axudas específicas de tres millóns de euros para os Concellos de ACoruña, Santiago e Ferrol.

A Deputación de Lugo activou unha axuda de 10,6 millóns de euros para que os concellos da provincia poidan impulsar medidas sociais ante a covid.

A Deputación de Ourense estableceu un paquete de medidas de 8,2 millóns de euros para a loita contra a pandemia: catro millóns para pemes e autónomos de municipios de menos de 20.000 habitantes.

A Deputación de Pontevedra non ten axudas directas aprobadas pero nos orzamentos presentados para 2021 constan 61,2 millóns no Plan Concellos, cunha partida especifica de seis millóns para que os gobernos locais axuden aos sectores máis afectados. Increméntanse nun 3%, ata os 17 millóns, as actuacións de política social, e destinaranse 21 millóns á reactivación cultural, do turismo e do deporte.

Goberno galego. A Xunta destina axudas de entre 2.000 e 7.000 euros para os hostaleiros
A Xunta anunciou axudas de entre 2.200 e 7.000 euros para o sector da hostalería. O presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, solicitou ademais ao Goberno que baixe o IVE turístico ao 4% e reclamou aos concellos que bonifiquen ou eximan aos establecementos das taxas correspondentes a 2020.

As axudas van desde os 2.200 aos 7.000 euros e son directas para os hostaleiros. A contía de 2.200 euros asignarase para un autónomo dono dun bar sen empregados. O máximo de 7.000 euros concederase a establecementos dirixidos por un autónomo con empregados e dependerá do número de traballadores que teña cada negocio e do tempo que permanezan pechados. Existe unha contía mínima de 1.200 euros polo cesamento de actividade, aos que se engadirán 1.000 euros extra por mes pechado nos concellos que non puideron traballar durante outubro e novembro (2.000 euros), situación que se viviu, por exemplo, na provincia de Ourense.

Poden optar a 4.000 euros establecementos con Erte desde marzo e caída de facturación en torno ao 50%. As axudas de entre 2.200 euros a 7.000 euros son complementarias ao Erte.

Comentarios