Incautados máis de 500 litros de augardente e un alambique na Paradanta

A operación comezou cunha inspección rutineira nun bar de Vigo

A Garda Civil incautouse dunha partida de algo máis de 500 litros de augardente que supostamente se estaba comercializando de forma fraudulenta nunha adega da comarca da Paradanta, na provincia de Pontevedra. A actuación, levada a cabo pola Patrulla Fiscal e de Fronteiras da Garda Civil de Vigo, ten a súa orixe nunha inspección rutineira que se realizou nun bar en Vigo, coa finalidade de comprobar o cumprimento da normativa sanitaria e fiscal da mercancía que estaba disposta para a venda. 

No transcurso da inspección, a Patrulla Fiscal localizou 80 litros de augardente no interior de seis garrafas que carecían das preceptivas etiquetas e precintas fiscais. No interior da cociña, os axentes atopáronse tamén con alimentos sen ningún tipo de etiquetaxe ou rotulación que puidese determinar a súa trazabilidad, segundo determina a lexislación vixente. 

Por mor das irregularidades detectadas neste bar, unha vez tomadas as correspondentes mostras, procedeuse á inmovilización tanto da augardente como dos alimentos e a continuación realizouse outra inspección na adega que supostamente fornecida a augardente a este establecemento. 

Na inspección desta adega, que se atopa situada na comarca da Paradanta (Pontevedra), a Garda Civil localizou e precintou unha cuba con 500 litros de augardente coas mesmas irregularidades de tipo fiscal e, nunha adega anexa, interveuse un alambique indocumentado e dous garrafas con outros 30 litros de augardente. 

Como consecuencia das irregularidades detectadas instruíronse dúas actas-denuncia por sendas infraccións administrativas tipificadas na Lei e o Regulamento de Impostos Especiais. Tanto a augardente como o alambique quedaron inmobilizados preventivamente a disposición da Axencia Estatal Tributaria, que é a autoridade administrativa competente na materia. 

Comentarios