O período de caza en Galicia irá do 18 de outubro ao 6 de xaneiro de 2021

Como en ano anteriores, considéranse días hábiles con carácter xeral os xoves, domingos e festivos
Un cazador con su perro. AEP
photo_camera Un cazador. AEP

O período hábil xeneral para exercer a actividade cinexética en Galicia estenderase do 18 de outubro ao 6 de xaneiro de 2021, segundo publica este xoves o Diario Oficial de Galicia (DOG) na resolución pola que se determinan as épocas permitidas de caza, as medidas de control por danos e os réximes especiais por cada especie. 

Nun comunicado, a Consellería de Medio Ambiente destacou que a Dirección xeral de Patrimonio Natural elaborou esta norma que ten como obxectivo regular tamén, entre outros aspectos, as especies sobre as que se poderá exercer a práctica cinexética, os métodos autorizados e as limitacións xerais ou particulares que afectarán o exercicio desta actividade na comunidade. 

Segundo o establecido na resolución, a próxima tempada de caza abarcará desde o 1 de agosto deste ano ata o 31 de xullo de 2021, establecéndose como período hábil xeneral para exercer a actividade o comprendido entre o 18 de outubro deste ano e o 6 de xaneiro do próximo, ambos os incluídos. 

Como en ano anteriores, considéranse días hábiles de caza con carácter xeral os xoves, domingos e festivos, tanto estatais como autonómicos. Ademais, é que permanecerán abertos durante todo o ano na sede electrónica da Xunta os procedementos administrativos para solicitar a aprobación do plan anual de aproveitamento cinexético e a renovación do plan de ordenación cinexética, simplificando e posibilitando ademais a súa presentación naqueles casos de creación de novos espazos de réxime cinexético especial. 

Nas zonas de caza permanente que teñen autorizadas os tecores, autorízase a caza de paspallás común, perdiz, coello de monte, faisán, pato real e pomba brava

Así mesmo, establécense en total 16 procedementos administrativos normalizados, entre os que se inclúen os dous anteriores e a comunicación previa das cacerías que se realicen baixo modalidade de batida, montería, espera e 'axexo', a autorización para realizar adestramentos de cans en zonas libres de caza, ou as solicitudes xenéricas en materia de caza, entre outros. 

A consellería destacou que, preferiblemente, as solicitudes presentaranse por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede da Xunta. Ademais, de acordo co establecido na nova normativa reguladora do procedemento administrativo, para as persoas xurídicas, as entidades sen personalidade xurídica e acódelas representantes dunha das anteriores, a presentación electrónica terá carácter obrigatorio. 

Ademais, nas zonas de caza permanente que teñen autorizadas os tecores, autorízase a caza de paspallás común, perdiz, coello de monte, faisán, pato real e pomba brava. 

En canto aos distintos regimenes que se aplicarán segundo especies (aprobados unha vez ouvidos os comités provinciais e o Comité galego de caza), a Xunta indicou que se prohibe a caza de pomba común no período hábil xeneral. Só nos tecores da antiga lagoa de Antela poderase autorizar o seu caza durante catro xornadas xunto coa de paspallás. 

No caso dos tecores, permítese a caza do xabaril na superficie destinada a zonas de adestramento de cans e aves de cetrería que teñan aprobadas nos seus plans de ordenación cinexética

Estas xornadas serán posteriores ao 22 de agosto de 2020, en horario posterior á saída do sol ata as 11.00 horas e desde as 17,00 horas ata o ocaso, cunha cota máxima de captura de cinco exemplares por persoa e xornada.

CAZA DE JABALÍ. En canto ao xabaril, posibilítase para aqueles terreos de réxime cinexético especial que non teñan cuberta a cota de capturas aprobada para a tempada 2020-2021 a caza desta especie nos 'axexos' de corzo que teñan aprobados no correspondente plan anual deaprovechamiento desde o 1 de abril ata o 31 de xullo de 2021. 

No caso dos tecores, permítese a caza do xabaril na superficie destinada a zonas de adestramento de cans e aves de cetrería que teñan aprobadas nos seus plans de ordenación cinexética. 

En canto ao período hábil de caza deste animal, estenderase desde o 22 de agosto ata o 28 de febreiro de 2021, o que supón manter practicamente sen cambios o do ano pasado, cando xa se acordou co sector ampliar en case un mes a tempada de xabaril ante a sobreabundancia da especie. 

Para rematar, como novidade, a Xunta indicou que cando se produzan danos se permitirá a caza puntual das femias adultas de corzo.

Comentarios