Volven os exames de conducir: máscara, luvas e un alumno por coche

As autoescolas deberán pór a disposición do público dispensadores de xeles hidroalcohólicos ou desinfectantes autorizados
Un coche de autoescuela. ADP
photo_camera Un coche de autoescola. ADP

A DXT renovará este luns de forma paulatina os exames teóricos e prácticos para a obtención do permiso de conducir nas provincias que se atopen na fase 2 con medidas sanitarias, como a obrigación de que alumnos e examinadores leven máscaras e luvas ou de que só un aspirante vaia no coche. 

Nun comunicado a Dirección Xeral de Tráfico informa este sábado da publicación da instrución ás xefaturas de tráfico onde se recollen as medidas específicas e precaucións necesarias para minimizar riscos tras consultar a todas as asociacións do sector e os sindicatos. 

O regreso progresivo das probas do permiso de conducir prodúcese unha vez que Ministerio de Sanidade publicou este sábado novas ordes no BOE sobre o proceso de desescalada, entre elas a reapertura en fase 2 de centros de formación como as autoescolas, sempre que non superen un terzo do seu aforamento e potencien a formación a distancia e "online". 

Ademais, deberán pór a disposición do público dispensadores de xeles hidroalcohólicos ou desinfectantes autorizados. Estas son algunhas das principais novidades respecto dos exames de conducir. 

Os aspirantes deberán levar sempre luvas e máscaras que deberán traer consigo e disporán de hidrogel para o seu uso cando sexa necesario

EXAMES TEÓRICOS.  Os exames teóricos serán os primeiros en renovarse en todas as xefaturas que se sitúan en fase 2, e priorizarase para aqueles que perderon a súa vixencia e necesitan renovar a autorización especial para conducir vehículos que transporten mercancías perigosas. En días posteriores renovaranse de forma progresiva o resto de exames teóricos. 

Debido á necesaria distancia de separación entre aspirantes, a capacidade das aulas verase diminuída, de modo que na medida que sexa posible incrementaranse as convocatorias para dar resposta á demanda. 

Os aspirantes deberán levar sempre luvas e máscaras que deberán traer consigo e disporán de hidrogel para o seu uso cando sexa necesario. Durante todo o exame garantirase a distancia mínima de 2 metros entre alumnos. 

EXAMES PRÁCTICOS. A realización desta proba é a que máis cambios supón debido ao espazo limitado do vehículo. Só irá o alumno e o profesor na parte dianteira do vehículo e o examinador, só, nos asentos traseiros. 

As explicacións sobre a realización do exame daranse sempre fose do vehículo mantendo a distancia recomendada

Tanto os alumnos como os profesores deberán levar luvas e máscara.  No momento en que a proba sexa declarada non apta por acumulación de faltas ou comisión dunha falta eliminatoria, interromperase. O exame non continuará para non prolongar a situación de contacto social. 

As explicacións sobre a realización do exame daranse sempre fose do vehículo mantendo a distancia recomendada. 

As escolas particulares de condutores serán as responsables da correcta limpeza e desinfección dos vehículos, así como da súa limpeza ao finalizar cada proba e en todo caso antes da seguinte. 

No caso dos exames prácticos de moto, nos sistemas de comunicación entre examinador e alumno esixirase un intercomunicador mans libres bidireccional e eficaz. A protección do mesma fronte ao risco sanitario será a cargo da escola, recomendándose que o micrófono sexa de uso individual. 

Do mesmo xeito que no caso dos exames teóricos, prohibirase a permanencia nas pistas a toda persoa allea á proba

Así mesmo, non se admitirá a utilización de equipos nos que o examinador véxase obrigado á súa manipulación ou a ter que colocarllos en oídos (auriculares) ou provistos de micrófonos que queden aloxados próximos á boca, salvo que poida garantirse o seu total higienización. 

Respecto das probas en circuíto pechado a citación para as probas de aptitudes e comportamento efectuarase de forma graduada para evitar aglomeracións e en zonas amplas onde se poida manter a distancia de seguridade. 

Do mesmo xeito que no caso dos exames teóricos, prohibirase a permanencia nas pistas a toda persoa allea á proba e recoméndase que cada alumno leve o seu propio equipamento. 

Mantense o servizo de exames todo o período estival. Debido á situación excepcional que se está vivindo este ano, as xefaturas programarán exames durante todo o verán en todo o territorio nacional. 

Será o Xefe Provincial de Tráfico o que analice a situación da súa provincia e tome a decisión

Tráfico recorda que os permisos e licenzas de condución, así como outras autorizacións administrativas para conducir, cuxo período de vixencia venza durante o estado de alarma e as súas sucesivas prórrogas, quedarán automaticamente prorrogados ata sesenta días logo da súa finalización. 

Os exames que se celebren nos centros desprazados poderán manterse a condición de que existan garantías do cumprimento das medidas de medidas de limpeza e desinfección e de distancia social establecidas no Plan de continxencia da DXT. 

Será Xefe Provincial de Tráfico o que analice a situación da súa provincia e tome a decisión sobre a conveniencia de derivar exames aos centros oficiais.

Comentarios