Máis de 200.000 galegos están en situación de pobreza severa

O perfil das persoas nesta posición é o dunha persona española moza con fillos, cun nivel educativo medio ou alto e con traballo
Máis de 200.000 galegos están en situación de pobreza severa. JUAN CARLOS CÁRDENAS (EFE)
photo_camera Máis de 200.000 galegos están en situación de pobreza severa. JUAN CARLOS CÁRDENAS (EFE)
Polo menos 4,2 millóns de persoas en España atópanse en pobreza severa (grupo da poboación ao que se dirixe o Ingreso Mínimo Vital aprobado recentemente polo Goberno) e o seu perfil é o dunha persona española moza con fillos, cun nivel educativo medio ou alto e con traballo, segundo un informe da Rede Europea de Loita contra a Pobreza e a Exclusión Social en España (EAPN-ES), titulado A paisaxe do abandono

No caso galego, o informe reflicte que un 7,5% da poboación da Comunidade (203.296 galegos) viven en situación de pobreza severa. En canto á renda básica de inserción, o estudo sitúa a 14.238 galegos titulares da prestación, con 15.456 membros dependentes, o que totaliza 29.694 persoas e tradúcese nunha taxa de cobertura en Galicia do 14,6%. 

"Son persoas que fixeron os deberes pero que permanecen atrapadas nunha estrutura que non lles permite desenvolverse", precisou o autor do estudo e investigador da EAPN-ES, Juan Carlos Llano, este xoves 16 de xullo durante unha presentación online. 

En concreto, das persoas en situación de pobreza severa, o 51,2% son mulleres fronte a un 48,8% de homes; e unha de cada catro (24,3 %) ten menos de 18 anos, unha porcentaxe que se eleva até un 40,5% se se suman as persoas entre 18 e 29 anos. Por tanto, o autor conclúe que "a mocidade está moi sobrerrepresentada". 

Por outra banda, o grupo de persoas maiores en pobreza severa representa o 8,7 % do total e o autor destaca que a práctica totalidade dos seus ingresos veñen determinados polo importe das pensións que reciben, é dicir, que non poden saír por si mesmas da situación de pobreza severa. Ademais, estas persoas quedan fóra do novo Ingreso Mínimo Vital ao ter máis de 65 anos. 

Así mesmo, do informe despréndese que ter fillos é un importante factor de risco, pois o 38% da poboación en pobreza severa son fogares formados por dous adultos cun ou máis nenos a cargo. 

En canto ao nivel de estudos, máis dun 36% das persoas en pobreza severa en España completaron a segunda etapa da educación secundaria ou conta con estudos superiores, fronte a un 32,3% que só terminou a educación primaria ou menos e un 31,1% que ten a primeira etapa da educación secundaria. 

Igualmente, a porcentaxe de persoas ocupadas dentro da poboación en pobreza severa é moi similar ao de desempregadas. En concreto, o 30,3% teñen un traballo fronte a un 32,8% que están en paro. Atendendo á nacionalidade, o 74,1% son españois fronte a un 25,9% de estranxeiros. 

Así, a EAPN-ES sinala que se revela un perfil "moi distinto ao que se tenta impor desde determinados centros de interese", segundo precisa o informe, que engade que "non se trata de persoas neglixentes que tratan de aproveitarse do sistema social para conseguir vivir sen traballar".

1 MILLÓN DE PERSOAS MOI POBRES A PESAR DE TRABALLAR. En concreto, o informe mostra que do total de persoas cun emprego en España, practicamente 1 millón de persoas, o 5,4%, están en pobreza severa.

"É certo que para non ser pobre hai que ter un traballo, pero a inversa é falsa: pódese conseguir un traballo e ser pobre e, mesmo, traballar e ser moi pobre", advirte o estudo. 

Dos datos tamén se desprende que algo máis da metade das persoas en pobreza severa non ten unha vivenda en propiedade; e que o 8,8 % deixou de dispor nalgunha ocasión dalgunha das súas fontes habituais de enerxía (cortes de luz ou gas). Para o resto da poboación a cifra é do 0,9%. 

Tamén sofren en maior medida, con respecto ao resto da poboación, problemas como: falta de luz natural nas súas vivendas, falta de espazo, falta de capacidade para substituír mobles vellos, para arranxar pingueiras ou manter a súa vivenda a unha temperatura adecuada, imposibilidade de permitirse ter Internet, coche ou irse de vacacións. Ademais, entre o 14% e o 20% residen en zonas afectadas por ruídos, contaminación, sucidade ambiental e existencia de delincuencia ou vandalismo. 

Segundo precisou Juan Carlos Llano, dos datos despréndese que "non é unha colección de casos particulares" senón que "corresponde a unha situación estrutural". Entre as conclusións, tamén destaca que hai unha "gran diversidade territorial" e que a protección que recibiron até agora as persoas en pobreza severa foi "moi insuficiente".

CIFRAS MÁIS ALTAS EN CANARIAS, ANDALUCÍA, MURCIA E CASTELA-A MANCHA. En canto ao territorio, o estudo sinala que as cifras máis altas de pobreza severa danse en Canarias, Rexión de Murcia, Andalucía, Castela-A Mancha e Extremadura, con porcentaxes que oscilan entre o 13% e o 16% do total da súa poboación. En valores absolutos, Andalucía agrupa a algo máis de 1,1 millóns de persoas en pobreza severa; séguenlle a Comunidade de Madrid, a Comunidade Valenciana e Cataluña con cifras entre 420.000 e 510.000 persoas. 

O informe está realizado cos últimos datos dispoñibles e aínda que isto poida supor que algúns datos son antigos, o autor do estudo precisou que o que puido variar é o número de persoas en situación de pobreza severa pero non o modo de vida destas persoas que segue sendo "bastante actual". Ademais, indicou que o impacto negativo do coronavirus obriga a considerar estes datos como "un mínimo". 

O presidente da EAPN, Carlos Susías, declarou que para facer fronte a esta grave situación de pobreza en España hai que valorar ferramentas como o Ingreso Mínimo Vital, aínda que indicou que "hai que mellorar a súa contía situándoo por encima do limiar de pobreza, así como a súa cobertura para que chegue a todas as persoas que o necesitan, e axilizar a tramitación". 

Así mesmo, considera que hai que solucionar os problemas de empadroamento das persoas sen fogar e resolver o problema das persoas que se atopan en situación administrativa irregular en España, que quedan fóra da prestación. Tamén pediu apostar pola calidade do emprego e polo acceso á vivenda mediante a lei de segunda oportunidade, maior parque público de vivenda e unha Lei de Vivenda
 

Comentarios