A táboa do mundo

Contidos do suplemento Táboa Redonda deste domingo

Manuel de Lorenzo explica o xeito inconsciente no que Mendeléiev elaborou unha táboa que contiña o mundo hai 150 anos. Javier Nogueira pregúntase se era positiva a esixencia de saber latín e grego para Oxford ou Cambridge. Portorosa constata que o mundo da literatura é fascinante e o mundiño da literatura, vomitivo. Informan a Manuel Gago de que para viaxar a Mongolia hai que saber arranxar un coche e disparar. Antonio Costa Gómez confesa que escapaba da alta cociña e ía comer bocadillos de morro na rúa do Franco, en Santiago. Juan Tallón alédase de que a súa filla, de 4 anos, non queira ser nada na vida. Jaureguizar conta xemelgos como se fosen os vietnams soñados polo Che Guevara.

Comentarios