Educación prorroga para este curso a avaliación final da ESO de 2018

Educación prevé unha modificación da Lomce a con unha "reforma en elaboración"

A ministra Portavoz Isabel Celaá, durante a rolda de prensa celebrada no Palacio da Moncloa tras o Consello de Ministros. ZIPI (EFE)
photo_camera A ministra Portavoz Isabel Celaá, durante a rolda de prensa celebrada no Palacio da Moncloa tras o Consello de Ministros. ZIPI (EFE)

O Ministerio de Educación decidiu prorrogar para este curso 2018-19 a orde coa que no pasado 2017-18 regulábanse as probas da avaliación final de Educación Secundaria Obrigatoria (ESO).

No proxecto de orde ministerial para devandita proba, ao que tivo acceso Efe e que este martes debe ser estudado polo Consello Escolar do Estado, Educación argumenta que se neste momento efectuásese unha regulación nova poderíase dar lugar a incoherencias que non serían convenientes para o bo funcionamento do sistema educativo e para a seguridade xurídica das Administracións Educativas".

Dita explicación débese a que o departamento de Isabel Celaá "propuxo á sociedade española" unha modificación da Lomce a través dunha reforma que atópase "en elaboración e suxeita ás achegas das institucións oficiais, e dos organismos e organizacións do ámbito educativo".

O Ministerio sinala que para este curso "non está previsto ningún cambio na presente orde ministerial con respecto á do curso pasado", polo que "procede prorrogar esta ." Ademais, engade que dita prórroga afecta a todos os centros docentes do sistema educativo español.

A avaliación final de ESO, como o pasado ano, terá pois carácter muestral e finalidade diagnóstica e aplicarase a alumnos que se atopen cursando cuarto curso de ESO con independencia das súas cualificaciones.

A selección de alumnos e centros será suficiente para obter datos representativos pero as Administracións educativas poderán elevar o número de centros participantes por encima das necesidades muestrales ou facer a avaliación final con carácter censal.

Nesta proba final de ESO quérese valorar o grao de adquisición da competencia matemática, a competencia lingüística e a competencia social e cívica, tendo como referencia principal as materias xerais do bloque de materias troncales cursadas en cuarto da ESO.

Comentarios