Como protexerse ante estafas de aluguer nas vacacións?

O timo máis típico é que o inmoble obxecto de desexo non exista, que teña menos habitacións das desexadas ou que careza dalgún elemento básico como a cociña

traveler
photo_camera traveler

Cada vez son máis frecuentes as estafas nos alugueres vacacionais de pisos turísticos. Con especial incidencia en Valencia e a Costa Brava, a Policía Nacional alertou no último mes sobre situacións nas que un turista aluga unha vivenda para aluguer vacacional que chegado o momento non se corresponde co acordado ou nin sequera existe.

Os especialistas de Easyoffer ofrecen unha serie de consellos xurídicos para axudar ao viaxeiro a non ser estafado e chegado o caso, a actuar legalmente.

En primeiro lugar, hai que coñecer a que posibles enganos se enfronta a persoa que quere reservar o seu aloxamento.

As estafas máis frecuentes, sobre todo para aqueles que alugan por un período inferior a un mes son que o inmoble obxecto de aluguer non exista, segundo Valero Bufete Avogados, colaboradores de Easyoffer. De igual modo, pode suceder que a vivenda teña menos habitacións das publicitadas, ou careza dalgún elemento que se dicían incluír, como a cociña. Este tipo de prácticas adoitan ser concorrentes, desafortunadamente cada vez en maior medida.

¿Como detectar que estamos ante un posible engano?
Que o pago sexa obligadamente por adiantado ao 100% e se faga fóra de plataformas de alugueres vacacionais de confianza, que a vivenda ofreza unhas características notables a prezo por baixo do mercado ou non atopar devandita vivenda publicitada en máis dunha fonte adoitan ser sinais claros de estar ante unha estafa.

Para anticiparse aos posibles enganos, os especialistas de Easyoffer recomendan cotexar no Rexistro de Turismo da correspondente comunidade autónoma onde teñan pensado pasar as súas vacacións para comprobar os inmobles onde se exerce esta actividade de forma legal.

A algúns deles, como o de Cataluña, pódese acceder por internet.

Tamén é recomendable, que, antes de alugar, se comproben as reseñas de anteriores inquilinos, pois na maioría dos casos, pódennos ofrecer unha visión real do lugar que desexamos alugar, por persoas que se hospedaron anteriormente.

¿Como reclamar un timo?
Se estes consellos chegan tarde porque xa se foi vítima dunha fraude coa vivenda vacacional alugada é hora de actuar de xeito legal.

As casuísticas que se poden dar son interminables, e a actuación a seguir dependerá en boa medida do agravio causado e do importe do mesmo.

Por sinalar uns exemplos, é distinto o feito de que o apartamento non exista a que a piscina estea en obras ou que unha habitación vendida como tal realmente sexa un trasteiro, ou que dentro da casa haxa animais. Entre outras moitas posibilidades.

En calquera caso, o primeiro paso que hai que dar é denunciar ante a Policía o engano sufrido. Non é imprescindible para poder reclamar unha indemnización, pero con iso déixase constancia ante as autoridades e gana máis forza ante unha futura negociación.

O ocupar ou non o inmoble dependerá do tipo de agravio sufrido. Se se gozan alí as vacacións, as posibilidades de que prosperen as futuras reclamacións veranse reducidas, polo que dependerá da decisión do propio hóspede.

Os especialistas de Easyoffer alertan que se se realizou a reserva por teléfono e non hai reflexo documental, temos un problema

No caso de que o agravio sexa menor (por exemplo, que se prometan dúas piscinas e unha estea pechada) terá que valorar o afectado que facer.

Se se trata de deficiencias graves, como que a casa sexa inhabitable, aí si é imprescindible non ocupala para poder alegar despois.

Para reclamar posteriormente este engano aconséllase en primeiro lugar contactar cun avogado que poida analizar o caso concreto.

Algúns dos obxectivos son a devolución do importe abonado —nos casos nos cales se contrate a vivenda completa e logo ese espazo se vexa limitado polo arrendado e a indemnización dos perxurios causados se se alugou outro sitio a última hora, se a viaxe é con menores, se algún dos ocupantes ten unha enfermidade— , explican os especialistas de Valero Bufete Avogados quen detallan que "dependendo da contía a reclamar, se non funciona a conciliación ou non responde o propietario, acódese á vía xudicial".

É necesario achegar probas documentais, como poden ser conversacións mantidas por escrito e capturas do anuncio.

"Se se realizou a reserva por teléfono e non hai reflexo documental, temos un problema", alertan os especialistas de Easyoffer.

Recoméndase, ante calquera dúbida sobre as características da vivenda ou as condicións, contactar co servizo e consultar sempre por escrito, por exemplo, por correo electrónico. As palabras por teléfono lévallas o vento e de cara a unha futura reclamación non serven como proba.

É recomendable reclamar en primeira instancia ao propietario e intentar que devolva o diñeiro de forma amigable, reservando a vía xudicial para aqueles casos en que non se chegue a un acordo.

A gran maioría de casos resólvese pola vía da negociación. Búscase un acto de conciliación extraxudicial onde se fai o cómputo de todo o que puido prexudicar ao cliente e os avogados ponse en contacto co propietario.

No entanto, o procedemento nos xulgados é máis lento e custoso, polo que hai que analizar previamente o caso para estudar se compensa ou non iniciar este camiño.

Unha terceira posibilidade é acudir á xustiza pola vía penal, algo que se reserva para casos moi concretos, como que o inmoble alugado non exista, ou para alugueres de luxo onde hai contías económicas moi elevadas nas que tamén se inclúen reservas de iates ou vehículos de alta gama.

Comentarios