Arredor de si

Adianto dos contidos do próximo Táboa Redonda

Táboa Redonda

Bob Dylan cruzou Estados Unidos nun tren de mercadorías. Non sabemos se é certo, pero os mitos poden permitirse mentir. Lois Pérez escribe sobre el co gallo da súa actuación en Galicia en abril. Gorbachov foi a mancha máis famosa do mundo. Para uns, unha mancha benigna; para outros, maligna. Javier Nogueira achega datos para opinar a raíz dunha biografía de William Taubman. Portorosa déixase sorprender nunha cafetería por un destello de amor. Juan Tallón lembra un señor convencido de que coñecer escritores en persoa o erixiría en escritor. Camilo Franco explica a diferenza entre burguesía e o proletariado é que a primeira ten Madame Bovary. Jaureguizar pregúntase se a ourensanía é cuántica.
 

Comentarios