Pura e impura

Adianto dos contidos do Táboa Redonda do 21 de outubro

A publicación da novela Chéri  dá motivo a María Valcárcel para falarnos sobre a inspiradora e transgresora da Belle Époque. Camilo Franco analiza a nova achega do xogo audiovisual Assassin's Creed. Antonio Costa Gómez revela que José Ängel Valente non o emocionaba ata o escritor deixou de explicar os seus versos. Outro poemarío, Tempo fósil, no que Pilar Pallarés chora a perda do fogar familiar, centra o texto de Ramón Rozas. Portorosa recoméndanos ter unha ilusión diante para poder avanzar a través da vida. Juan Tallón adéntrase nunha moblería para desvelar o misterio dos libros de atrezo. Jaureguizar compara a importancia do prado do Raxao, en Ribadeo, coa do Camp Nou co gallo dunha estadía en Barcelona.

Comentarios