Opiniones de Jaureguizar

Unha época para ser dandi ou socialista

Hai anos fixéronse públicas unhas gravacións nas que Francisco Umbral fala co seu fillo Pincho, a ilusión perdida. Ten unha voz máis delgada, como de xastre amable que che toma as medidas sen que te sintas incómodo por todas as imperfeccións do teu corpo. Soa moi distinta que aqueloutra voz que…